Науково-дослідну роботу студентів Донецького державного університету управління організовано у вигляді Студентського наукового товариства (СНТ).

Основною метою СНТ є поглиблення наукових знань, усебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, розвиток кожним студентом і молодим науковцем своїх здібностей та їх реалізація.

Студенти ДонДУУ активно беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та Всеукраїнських олімпіадах. Зокрема:

 • ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності», 8 квітня 2020 р., м. Одеса – диплом ІІ ступеня
 • II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування, 12-15 вересня 2019 р., м. Дніпро – сертифікат учасника;
 • II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Безпека життєдіяльності», 12-15 травня 2019 р., м. Львів – диплом ІІІ ступеня;
 • I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (АСМ AUCPC, обласний рівень), 13 квітня 2019 р., Маріуполь – запрошення до участі у ІІ етапі;
 • ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н.р. зі спеціалізації «Фінансова безпека», 11 квітня 2019 р., м. Київ – грамота за якісне прикладне дослідження фінансової безпеки вітчизняного бізнесу, ґрунтовність;
 • ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності», 13-15 березня 2019 р., м. Одеса – диплом ІІІ ступеня;
 • ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Публічне управління та адміністрування», 21 березня 2019 р., м. Київ – диплом ІІІ ступеня;
 • ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», 28-30 березня 2018 року, м. Київ – грамота «За знання теорії та практики публічного адміністрування»;
 • Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 04 грудня 2018 р., м. Одеса – диплом ІІІ ступеня;
 • ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням, 21 травня 2016 р., м. Київ – ІІІ місце;
 • Регіональний етап Всеукраїнського конкурсу «Кращий студент» у напрямку «Сучасні суспільні проблеми в соціологічному вимірі», 24 листопада 2016 р. – диплом-грамота у номінації «Кращий аналітик»;
 • Конкурс студентських наукових робіт «Український визвольний рух 1920‑х – 1950‑х рр.», грудень 2016 р., м. Львів – ІІІ місце.

Студенти ДонДУУ беруть активну участь у наукових всеукраїнських та міжнародних конференціях.

На базі ДонДУУ було проведено такі студентські наукові заходи:

2020 рік

Круглий стіл «Актуальні проблеми економіки та управління:
зовнішньоекономічні, інноваційні та фінансові аспекти»

29 травня 2020 р.,
м. Маріуполь

2019 рік

Регіональна науково-практична конференція
«Історія України в регіональному та глобальному вимірах»

20 лютого 2019 р.,
м. Маріуполь

ІV Науково-практична конференція школярів,
студентів та молодих учених «Екологія та сталий розвиток»

22-23 січня 2019 р.
м. Маріуполь

Науковий круглий стіл «Актуальні питання
вдосконалення національного законодавства

16 травня 2019 р.,
м. Маріуполь,

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
«Прикладна математика та комп’ютерні науки»

22 лютого 2019 р.,
м. Маріуполь

Круглий стіл «Актуальні проблеми економіки та управління:
зовнішньоекономічні, інноваційні та фінансові аспекти»

22 травня 2019 р.,
м. Маріуполь

2018 рік

ІІІ Науково-практична конференція
«Екологія та сталий розвиток»

22-23 лютого 2018 р.,
м. Маріуполь

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
науковців і студентів «Актуальні проблеми зовнішньо-економічної
та інноваційної діяльності в умовах інтеграційних
та глобалізацій них процесів"

25 жовтня 2018 р.,
м. Маріуполь 

Круглий стіл «Формування освітньої ланки
на основі практики Європейського»

22 листопада 2018 р.,
м. Маріуполь

ІII Науково-практична конференція школярів,
студентів та молодих учених «Екологія та сталий розвиток»

22-23 лютого 2018 р.,
м. Маріуполь

Круглий стіл «Моє майбутнє у професії»

16 квітня 2018 р.,
м. Маріуполь

Круглий стіл «Конституційне правове регулювання
публічно-правових та приватно-правових інститутів України:
сучасний стан та перспективи розвитку» 

20 червня 2018 р.,
м. Маріуполь

Науковий круглий стіл «Нормативно-правове забезпечення
прав і свобод людини і громадянина: національний
та міжнародний вимір»

11 грудня 2018 р.,
м. Маріуполь

2017 рік

Круглий стіл «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної
та інноваційної діяльності в умовах членства України в СОТ»

29 червня 2017 р.,
м. Маріуполь

Круглий стіл «Права та обов’язки студентів.
Підліткова злочинність»

29 березня 2017 р.,
м. Маріуполь

Круглий стіл «Роль менеджменту освіти
у вирішенні задач соціально-економічного розвитку регіонів

20 грудня 2017 р.,
м. Маріуполь

Науково-практична конференція
«Екологія та сталий розвиток»

19 квітня 2017 р.,
м. Маріуполь

Регіональна студентська наукова конференція
«Правове забезпечення державного
та муніципального управління»

4 квітня 2017 р.,
м. Маріуполь