ДонДУУ щорічно бере участь у конкурсі грантових проєктів за програмами міжнародних фондів. Метою активної участі в роботі консорціумів є інтернаціоналізація освіти, модернізація освітніх програм, сталий розвиток та удосконалення механізмів управління університетом.
 

Поточні міжнародні проєкти ДонДУУ:
 

 

Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів

Створення в університеті Центру визнання кваліфікацій, який зможе враховувати кваліфікації отримані в неформальній та інформальній освіті, а також розробляти методологічні засади і механізми такого визнання
більше про проєкт                сайт проєкту

 

 

 

Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО

Проєкт за програмою Еразмус+ присвячений формуванню ефективної внутрішньої системи забезпечення якості освітніх програм та формуванню культури якості в університеті
більше про проєкт               сайт проєкту
 

 

 

Відкритий освітній простір для студентів і громади (EduSpace)

Проєкт передбачає реконструкцію навчального корпусу університету та створення на його базі сучасного простору для розвитку студентства, викладачів університету та громади Маріуполя. Проєкт фінансує EUAID
більше про проєкт                сайт проєкту

 


 

Відродження переміщених університетів (REDU)

Розробка стратегії розвитку університету у новому місті, покращення педагогічної майстерності викладачів та рівня володіння англійською мовою і також має інфраструктурну складову – коворкінг-простір.

більше про проєкт               сайт проєкту

 


 

Зміцнення переміщених українських університетів задля сталого розвитку

Розробка університетами реалістичного бачення майбутнього своїх інституцій та їхної ролі в нових громадах, створення стратегічних планів, розробка власного індивідуального бренду, взаємодія переміщених університетів
fulbright.org.ua

 

 

 

Програма академічної мобільності з Університетом Генуї (Італія)

Програма Еразмус+ дозволяє студентам та аспірантам університету проходити семестрове навчання в Університеті Генуї, а викладачам стажування на профільних кафедрах та факультетах італійського партнера.

 

 

 

Програма академічної мобільності з Університетом Салерно (Італія)

Програма від Еразмус+ дозволяє студентам та аспірантам університету проходити семестрове навчання в Університеті Салерно, а викладачам стажування на профільних кафедрах та факультетах італійського партнера. 

 


 

Програма академічної мобільності з Університетом економіки м. Варна (Болгарія)

Програма від Еразмус+ дозволяє студентам та аспірантам університету проходити семестрове навчання в Університеті економіки м. Варна, а викладачам стажування на профільних кафедрах та факультетах болгарського партнера. 

 


 

Learning
Cities
Networks (LCN)

«Мережа міст, що навчаються» − це інтерактивні групи стейкхолдерів в межах міст, орієнтованих на політику співпраці та обмін ідеями й досвідом, спрямованих на інноваційне розв’язування великих проблем, поставлених перед містами.
http://lcn.pascalobservatory.org

 

 

Громадянська освіта

Запровадження та розширення викладання навчального курсу «Демократія: від теорії до практики» – це інноваційний навчальних курс з громадянської освіти, що сьогодні викладається в більш ніж 20 закладах вищої освіти України!
більше про проєкт>

 

 

 

Життя на тимчасово окупованих територіях очима студентської молоді 

Соціологічне дослідження будуватиметься на глибинних інтерв'ю зі студентами маріупольских ЗВО, які нещодавно стали студентами, скориставшись програмою «Донбас-Україна» для мешканців тимчасово окупованих територій

 

 

 

Через громадську участь до участі в управлінні громадою

Проєкт допоможе актуалізувати знання з механізмів взаємодії між громадськістю та місцевою владою; дізнатися про форми проведення локального аналізу; набути досвіду з розробки та впровадження проєкту дослідження потреб та проблем територіальної громади

 

 

 

ENGLISH ACCESS
microscholarship program

ДонДУУ у співпраці з Маріупольською Спілкою Молоді та ГО “Світло” проводить програму з вивчення англійської мови від Посольства США в Україні (Програма ACCESS) для учнів та учениць навчальних закладів Маріуполя віком 13-15 років.
https://dsum.edu.ua/uk/proyekt-access

 

 

Архів реалізованих проєктів:

2014-2019 р (після переміщення до Маріуполя):

 

Центр освіти для людей третього віку

Під час реалізації проєкту створено Університет третього віку ДонДУУ, який щорічно навчає понад 70 студентів у віці 55+. Розроблено навчальні курси, викладачі пройшли навчання особливостям викладання дорослим. Навчання в університеті безкоштовне
3au.dsum.edu.ua

 


 

Освіта для лідерства, інтелектуального та творчого розвитку

Проєкт дозволив відкрити та обладнати Центр лідерства ДонДУУ, розробити програми навчальних курсів та тренінгів з особистого лідерства та лідерства команд, провести тестування понад 150 державних службовців.
elite-project.eu

 


 

Центр досконалості Жана Монне в Донецькому державному університеті управління

Центр є міждисциплінарною платформою для забезпечення вдосконаленого навчання протягом усього життя в галузі досліджень європейської інтеграції для академічної спільноти та громадянського суспільства у Східному регіоні України
jmce.dsum.edu.ua

 

 

«Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні»

Розповсюдження знань про Європейський Союз, систему державного управління та демократії, захист прав громадян, соціальну та гуманітарну політику ЄС
більше>

 


 

Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України

Програма забезпечила проведення серії тренінгів з командного лідерства та розвитку лідерського потенціалу молодих лідерів університету, встановлення нових партнерських відносин та завершення формування стратегії розвитку ДонДУУ
http://www.britishcouncil.org.ua


 

 

Програма академічної мобільності Erasmus Mundus Ember

Програма  дозволила студентам та аспірантам університету проходити семестрове навчання в університетах Європи, а викладачам стажування на профільних кафедрах та факультетах європейських партнерів
ember.tsu.ge

 


 

Магістерська програма
«Врегулювання конфліктів та медіація»

За підтримки Британської Ради в Україні  проєктна група ДонДУУ з розробки актуальної для регіону Освітньої програми взяла участь в серії тренінгів та навчальному візиті до Університету Сент-Луіс (Великобританія). Програму відкрито у ДонДУУ у 2019 році.

  

Innovative modern practices upgrading language specialist education

Серія навчальних курсів для шкільних вчителів-початківців англійської мови, яка спрямована на розробку методики викладання, поширення найкращих практик та підтримку їх соціальних ініціатив.
https://dsum.edu.ua/uk/proyekt-impulse

 

 

Архів реалізованих проєктів:
до 2014 року

2011-2014 рр. – проєкт з викладання навчального модулю «Міжкультурна Європа: різноманіття та соціальна єдність» за програмою Жана Моне;
2011-2014 р. – проєкт з викладання курсу «Країни Вишеградської четвірки та Україна у контексті міжнародного порівняльного соціологічного дослідження» за програмою Visegrad University Studies Grant (VUSG) від Міжнародного Вишеградського Фонду;
2010-2013 рр. – проєкт ЄС/Програма розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;
2010-2013 рр. – проєкт Кафедра Жана Моне «Сучасні проблеми економіки та бізнесу ЄС»;
2010-2013 рр. – проєкт «Підприємництво у вищій освіті» від Європейської Тренінгової Фундації;
2009-2012 рр. – проєкт з викладання навчального модуля «Європейська соціальна політика та моделі соціального партнерства» за програмою Жана Моне.
2009 р. – проєкт “Навчально-ознайомча поїздка до Німеччини” за програмою Німецької служби академічних обмінів DAAD;
2008-2009 рр. – проєкт «Інститут поглибленого навчання «Архітектура Європейської безпеки: інтеграція, кооперація чи конфронтація?» за програмою Жана Моне;
2006-2009 рр. – проєкт з викладання навчального модулю «Європейська економічна інтеграція» за програмою Жана Моне;
2005-2006 рр. – проєкт SCM_T015B05-2005 «Майстерні з впровадження практичних заходів реформування вищої освіти в Україні» за програмою ТЕМПУС;
2003-2006 рр. – проєкт CD_JEP 23250-2002 «Магістр бізнес адміністрування та інформаційні технології» за програмою ТЕМПУС;
1999-2005 рр. – проєкт CEUME “Консорціум з удосконалення менеджмент і бізнес освіти в Україні” за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

 

Для отримання більш детальної інформації щодо діючих проєктів та можливостей участі у майбутніх проєктах звертайтесь до фахівців відділу з міжнародних зв’язків ДонДУУ (intdep@dsum.edu.ua)