22 травня в ДонДУУ кафедрою «Менеджмент зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності» було проведено круглій стіл на тему «Актуальні проблеми економіки та управління: зовнішньоекономічні, інноваційні та фінансові аспекти». Метою круглого столу був обмін думками та досвідом з проблем розвитку економіки та управління в сфері зовнішньоекономічної, інноваційної та фінансової діяльності в сучасних умовах інтеграційних процесів. На початку заходу з вітальними словами виступили: ректор, д.держ.упр., професор Світлана Марова та проректор з науково-педагогічної роботи, д.держ.упр., професор Валентина Токарева. Привітавши професорсько-викладацький склад та студентів кафедри, ректор і проректор підкреслили актуальність наукових напрямків кафедри, її наукові здобутки, побажали успіхів студентам в наукових дослідженнях. Відкриття круглого столу продовжила завідувач кафедри, д.е.н., професор Валентина Дятлова, яка також побажала студентам успіхів та плідної наукової роботи, підкреслила, що саме головне – поєднання науки і навчання, використання наукових напрацювань при вивченні навчальних дисциплін. Зав. кафедри наголосила на тому, що в круглому столі приймають участь студенти бакалаврату і магістратури всіх курсів денної та заочної форм навчання. Студенти прийняли активну участь в круглому столі, висвітлили загальнодержавні, регіональні, галузеві проблеми та їх вирішення на підприємствах. З докладами виступили магістранти Чаленко Катерина та Бубнова Юлія, а також студенти бакалаврату  Нікуліна Анна, Староконь Дар'я, Зубенко Оксана, Тищенко Артем, Попов Артем. Наприкінці заходу найактивніші учасники отримали збірник наукових праць та сертифікат, що засвідчує участь у круглому столі.