Наступний етап проекту «Через громадську участь до участі в управлінні громадою»,  що реалізується в межах Програми ООН із відновлення і розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу, розпочався 7-8 лютого 2020 року проведенням другого тренінгу за програмою «Локальний аналіз для розвитку громад». В рамках проекту викладачі кафедри публічного управління та адміністрування Донецького державного університету управління (д.е.н., доцент Денис Тарасенко, д.е.н., доцент Анна Чечель, викладач Світлана Верительник) продовжили співпрацю з пошуку шляхів активізації участі населення у процесах розвитку громади з представниками місцевого самоврядування та громадськості Покровської сільської ради Мангушського району. На початку тренінгу команди представили домашнє завдання – презентували свої дослідження щодо інструментів локальної демократії, які працюють у відповідних громадах, проаналізували  положення, що  регламентують їх застосування. Потім учасники проекту взяли участь у груповій дискусії  з питань залучення громадян як необхідної умови успіху розвитку громади, провели практичні заняття з дослідження наявних ресурсів в громаді, визначили рівні взаємодії влади і громадськості та обговорили варіанти співпраці. З використанням методів локального аналізу SWOT, BCG аналіз, матриця PESTLE, АВС-аналіз провели початковий збір матеріалів для наступного практичного етапу – проведення локального аналізу відповідної громади. З одного боку, накопичений досвід сприятиме підвищенню якості навчання на профільних спеціальностях «Муніципальний менеджмент», «Адміністративний менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування» через впровадження у навчальний процес сучасних практичних методів та підходів у плануванні розвитку територій, що відповідають сучасним потребам розвитку громад. З іншого – представники влади та громадськості громади розуміють потребу у співпраці з університетом як науково-дослідною установою в питаннях розробки та визначення пріоритетних напрямків реформування інфраструктурного та інституціонального забезпечення громади та обґрунтування перспективних планів її розвитку. Також сторонами визначено потребу громад у відповідних профільних фахівцях – сучасних менеджерах муніципального управління, представниках місцевого самоврядування в громадах, працівниках публічних інституцій та  діячах громадських об’єднань, обговорюються перспективні шляхи подальшої взаємодії. Цікаве тільки починається…