7-8 травня 2019 року за ініціативою кафедри публічного управління та адміністрування Донецького державного університету управління проведено ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ РІВНЯХ» (II International Conference «PUBLIC ADMINISTRATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: CHALLENGES AND PROSPECTS AT NATIONAL AND LOCAL LEVELS» Mariupol (Ukraine) - Kyiv (Ukraine) - Bielsko-Biała (Poland), May 7-8, 2019), пленарні та секційні засідання якої в цьому році прийшли  на базі університету-партнера - Вищої школи економіки та гуманітаристики (Польща). Також співорганізаторами конференції виступили Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Одеський державний екологічний університет, Національне агентство з питань державної служби України, Маріупольська міська рада, ГО «Фонд розвитку Маріуполя», Európsky Inštitút Ďalšieho Vzdelávania (Slovakia), Paata Gugushvili Institute Of Economics Of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Tbilisi, Georgia). Конференція поєднала біля 100 науковців, державних службовців, представників бізнес-структур та громадських організацій. Дискусії відбулись за напрямками:

  • публічне управління для забезпечення сталого розвитку
  • сучасні виклики збалансованого соціально-економічного зростання
  • еколого-інноваційне моделювання для сталого розвитку
  • раціональне природокористування та ресурсозбереження
  • еколого-економічна безпека та конкурентоспроможність територій
  • правові питання забезпечення умов сталого розвитку
  • сталий територіальний розвиток в контексті євроатлантичної інтеграції
  • освіта для сталого розвитку
  • фінансові механізми для забезпечення збалансованого зростання

За результатами конференції підготовлено збірку тез та наукові статті, що висвітлюють думки авторів щодо участі публічних інституцій в формуванні умов сталого розвитку в Україні та інших країнах, враховуючи європейський досвід та міжнародні тенденції. Сподіваємось, що конференція й надалі буде майданчиком для зустрічей однодумців та сумісного пошуку шляхів до змін на найкраще!

Лист голови Національного агенства України з питань Державної служби

Збірник

Програма