15 червня 2018 р. в Донецькому державному університеті управління відбулась ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-економічні проблеми сучасності». У роботі конференції взяли участь 165 науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які представляють 34 закладів вищої освіти з усієї України, зокрема: Білоцерківський національний аграрний університет ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Дніпровський державний технічний університет Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Донецький державний університет управління Донецький національний технічний університет (м. Покровськ) Донецький юридичний інститут МВС України Кам’янець-Подільський національний університет  імені Івана Огієнка Київський міжнародний університет Кременчуцький національний університет  імені М. Остроградського Криворізький факультет Запорізького національного університету Луганський національний університет імені Тараса Шевченка Львівський інститут менеджменту Львівський національний університет імені Івана Франка Машинобудівний коледж  Донбаської державної машинобудівної академії Миколаївський національний аграрний університет Нaцiонaльний трaнспортний унiверситет

Національний університет «Львівська політехніка»

Національний університет водного господарства та природокористування Одеський національний економічний університет Одеський національний університет імені І.І. Мечникова Сумський національний аграрний університет Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь Тернопільський національний економічний університет Університет державної фіскальної служби України Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро Харківський національний економічний університет  ім. С.Кузнеця Херсонський державний університет Херсонський національний технічний університет, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут Хмельницький університет управління і права Черкаський державний технологічний університет   В рамках дискусій у секціях учасниками конференції було розглянуто нагальні питання питань економічної теорії, розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин, управління національним господарством, економіки підприємства, економіки природокористування, економіки праці, фінансів та соціально-економічних проблем внутрішньо переміщених осіб.

Матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції Соціально-економічні проблеми сучасності. Маріуполь 15.06.2018 

Резолюція від 15.06.2018