21-22 березня 2018 року на базі Київського національного університету культури і мистецтв відбулась ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії», що була організована спільно  з Донецьким державним університетом управління. Захід покликаний привернути увагу студентів, аспірантів, викладачів українських і закордонних вишів до актуальних питань економічного і культурного розвитку України. Під час конференції обговорювалися актуальні питання економічного та соціально-культурного розвитку регіонів України; публічного управління та адміністрування; взаємодія права та культури, їх нормативно-правове забезпечення; економічної і культурної дипломатії, їх інформаційний супровід і наповнення; економіки сталого розвитку тощо. До участі в обговоренні проблем економіки сталого розвитку долучились ректор Донецького державного університету управління, д.держ.упр., професор Марова Світлана Феліксівна та к.хім.н., доцент Морева Вікторія Володимирівна, а також були представлені результати наукових досліджень представників кафедр менеджменту виробничої та невиробничої сфери: к.е.н., доцента Вовк С.М., к.е.н. Ващенко В.В., викладача Вовк Т.В., викладача Величко Г.В.; кафедри публічного управління та адміністрування: д.е.н., доцента Чечель А.О., к.держ.упр., доцента Тарасенка Д.Л.; кафедри маркетингу: к.держ.упр., доцента Хороших В.В., к.е.н., доцента Єременко О.М., к.держ.упр., доцента Ляшко І.І., к.держ.упр., доцента Чуприни О.О., викладача Гапочки Ю.П., а також студентів університету. Результати обговорень викладені в 5-ти томах однойменної збірки наукових тез. Матеріали містять підсумки наукових досліджень провідних учених України та країн-учасниць, а також доробки докторантів, аспірантів і магістрів.