У п’ятницю, 23 жовтня, в Донецькому державному університеті управління пройшов науковий семінар на тему «Єдність навчання, науки та інновацій при підготовці фахівців з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та бізнес-освіти». Ініціатором і координатором виступила кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ДонДУУ. Науковий семінар відбувся на платформі Zoom, що дозволило розширити коло учасників.

На початку заходу учасників привітала проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор Ольга Балуєва, яка підкреслила актуальність обраної тематики, гостру потребу в напрацюванні рішень. Проректор зазначила, що метою семінару є інтеграція зусиль професорсько-викладацького складу закладів вищої освіти, наукової та бізнес-спільноти для конструктивного діалогу щодо проблеми єдності освіти, науки та інновацій при підготовці майбутніх фахівців для розбудови інноваційної та конкурентоспроможної національної економіки.

Активну участь у роботі наукового семінару брали як викладачі ДонДУУ, так і представники професорсько-викладацького складу провідних українських закладів вищої освіти, а саме:

  • Національного університету біоресурсів і природокористування України;
  • Національного авіаційного університету;
  • Київського національного торговельно-економічного університету (усі м. Київ, Україна);
  • Одеського національного політехнічного університету, м. Одеса, Україна,
  • Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна.

Спеціально запрошеними гостями виступили: Каїра Зоя Степанівна, доктор економічних наук, професор, Університет «Вища банківська школа», Гданськ, Польща та Горохова Людмила Петрівна, директор Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Київ, Україна.

До участі у науковому семінарі також були запрошені як стейкхолдери представники бізнесу, громадських організацій, так і студенти та випускники закладів вищої освіти.

В ході семінару були обговорені питання розбудови інноваційної освіти, головні проблеми галузі, перспективи її інноваційного вдосконалення та модернізації, сучасні інноваційні інструменти організації та змісту навчального процесу, можливість модифікації підходів відносно сучасних викликів. Теоретичні надбання і досвід закладів вищої освіти з інноваційних підходів і інструментів освітньої діяльності, висвітлений у доповідях, викликав заінтересованість і готовність до подальшого обговорення.

Педагоги та стейкхолдери єдині в думці щодо важливості застосування інноваційних підходів при підготовці фахівців, необхідності обміну засобами з формування їх як новаторів. Напрацьовані підходи та визначені в процесі дискусії інструменти науково-інноваційного спрямування розвитку освіти будуть актуалізовані в резолюції.