10 грудня 2020 року на базі Донецького державного університету управління була проведена IV Міжнародна науково-практична конференція «Кальміуські правові читання: Актуальні проблеми держави та права».

У конференції взяли участь вітчизняні та зарубіжні науковці, представники місцевих органів влади і управління, Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції, Головного управління поліції в Донецькій області, Спеціальної Моніторингової місії ОБСЄ в Україні, Благодійної організації «Благодійний фонд право на захист», ГО «Центр викривачів корупції», інших організацій та громадськості.

В ході обговорення виступів і дискусій, обміну результатами наукових досліджень, практичним досвідом, інноваціями, стратегічним баченням державної політики в сфері юриспруденції, були з'ясовані актуальні питання держави та права.

Запропоновані науково-практичні рекомедації та державно-управлінські механізми щодо забезпечення ефективної, дієвої правової охорони прав і свобод в Україні.

За результатами матеріалів, що надійшли на адресу конференції підготовлено збірник тез доповідей.

ДонДУУ завжди відкрит до співпраці, до обговорення актуальних питань котрі постають перед українським суспільством, до обміну кращим досвідом з нашими вітчизняними й міжнародними партнерами, задля сприяння впровадженню європейського та світового досвіду в сфері юриспруденції.

До нових зустрічей!