18-20 серпня 2020 року члени робочої групи з реалізації проєкту «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» (REDU) долучились до перших координаційних зборів консорціуму проєкту та тренінгу з управління проєктом.

Менеджерка проєкту, директор Інституту вищої освіта НАПН України Світлана Калашнікова разом з колегами провели низку тренінгів з питань реалізацій, моніторингу, оцінки та аудиту проєкту, проєктного менеджменту, фінасових правил реалізації проєкта та командної роботи.

За кожним з 7-ми стратегічних напрямків проєкту було сформовано план роботи на перший рік.

За результатами реалізації проєкту університети отримають новий імпульс щодо розвитку визначених напрямів:

- зміцнення інституціонального потенціалу,

- фахова оцінка та корегування стратегії розвитку університету,

- опанування викладачами нових методів викладання,

- побудова системи професійного розвитку викладача,

- підвищення рівня викладання англійської мови та рівня володіння англійською мовою всіх викладачів,

- посилення співпраці між університетами та місцевими громадами,

- розвиток студентського самоврядування.

 

Проєкт  реалізується за Програмою «Підтримка ЄС переміщеним вищим навчальним закладам на Сході України» у 2020-2023 рр.
Координатор проєкту – Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
Партнери: Донецький державний університет управління, Луганський національний аграрний університет, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Британської Ради в Україні.

 

Більше про проєкт REDU https://dsum.edu.ua/uk/redu