16 травня 2018 року на базі Бердянського державного педагогічного університета була проведена Міжнародна науково-практична конференція «Азовські правові читання – 2018». З вітальним словом виступили ректори університетів БДПУ – д.пед.н., проф. Богданов І.Т. та  ДонДУУ д.держ.упр., проф. Марова С.Ф., а також гості GaryS.Israel– адвокат з США, Дудоров О.О. д.ю.н., проф. Луганського державного університету внутрішніх справ ім. І.О. Дідоренка. Донецький державний університет управління представили декан факультету права і соціального управління, к.держ.упр., доцент Тарасенко Д.Л. та студенти факультету права і соціального управління спеціальності «Право». Конференція була проведена за 7-ма напрямами в яких прийняли участь 41 викладач та студенти провідних вузів України.