Науковці Університету управління підбили підсумки своїх досліджень у 2020 році.

Група науковців Маріуполя під головуванням ректора Донецького державного університету управляння, доктора державного управління, професора Світлани Марової – Валентина Токарева, перший проректор ДонДУУ, доктор державного управління, професор, Дмитро Солоха, декан факультету економіки ДонДУУ, доктор економічних наук, професор, Оксана Бєлякова, доцент кафедри менеджменту і підприємництва на морському транспорті Азовського морського інституту Національного університету «Одеська морська академія» взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Specialized and multidisciplinary scientific researches» (Amsterdam, The Netherland). 

Під час роботи конференції науковцями ДонДУУ були представлені результати науково-дослідницьких робіт «Оцінка ефективності господарської діяльності вітчизняних підприємств»  (автори - Валентина Токарева, Дмитро Солоха) та «Інвестиційна складова ефективного розвитку вітчизняної промисловості» (автори - Світлана Марова, Оксана Бєлякова).

У своїх роботах науковці зосередилися на забезпеченні ефективності процесу розвитку промислових підприємств України, підходах до підвищення ефективності управління процесами та продуктивності задля досягнення найбільших результатів при оптимальних витратах та рішення стратегічних проблем розвитку.

Результати напрацювань увійшли до збірки робіт конференції, том 1: Економічні науки.

Вітаємо учасників конфереції та бажаємо подальних наукових звершень!