27 лютого 2020 року в Київському університеті права НАН України відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика судової експертизи і криміналістики», ініціатором та співорганізатором якої виступила кафедра спеціально-правових дисциплін Донецького державного університету управління. Відкриваючи захід, ректор Київського університету права, професор Ю.Л. Бошицький привітав всіх учасників та звернув увагу на актуальність обраної теми конференції, адже саме судова експертиза є тією ланкою, що допомагає впроваджувати новітні досягнення науково-технічного прогресу в судочинство. У науковому заході взяли участь науковці та практики з різних областей України, презентувавши результати своїх досліджень із найактуальніших питань судової експертизи і криміналістики. На основі аналізу вітчизняного та міжнародного досвіду було розглянуто шляхи вирішення завдань сьогодення у згаданих галузях, надано обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства. Під час активних обговорень тез доповідей науковці та практики мали змогу знайти відповіді на дискусійні питання, що наразі існують у сфері судової експертизи та криміналістики. Подібні заходи сприяють обміну науковими ідеями та надихають на нові творчі пошуки. Наприкінці заходу всім учасникам було вручено сертифікати про участь у конференції. Матеріали конференції > Програма конференції >