21 червня 2018 року в Донецькому державному університеті управління з ініціативи Jean Monnet Chair «Analysis and implementation of European experience in the area of democracy and governance in Ukraine» та кафедри гуманітарних дисциплін відбувся Круглий стіл «Європейський вимір соціальної безпеки: інструменти, проблеми, практика», в роботі якого взяли участь науковці, представники державних установ та громадських організацій, інші зацікавлені особи. Відкрила Круглий стіл ректор ДонДУУ, д.держ.упр., професор С.Ф. Марова. З вітальним словом до присутніх звернулись заступник голови Маріупольської міської ради К.К. Сухова та проректор з наукової роботи, д.е.н., доцент О.В. Балуєва. Роботу Круглого столу було зосереджено довкола питань, які характеризують різні виміри соціальної безпеки. Теоретико-методологічні аспекти вивчення проблем соціальної безпеки громадян в контексті адаптації європейського досвіду в своєму виступі окреслила доктор наук з державного управління, професор, голова Кафедри Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування» Н.Г. Діденко. Роль ОБСЄ у сприянні діалогу у сфері соціальної безпеки висвітлив монітор ОБСЄ (Спеціальна Моніторингова місія в Україні, Маріуполь) доктор Румен Антонов Стефанов. Особливо зацікавила учасників Круглого столу тема «Маріуполя як безпечного міста», яку розвинули у своїх виступах кандидат наук з державного управління, доцент, декан факультету права і соціального управління, член Кафедри Жана Моне Д.Л. Тарасенко, директор департаменту з питань безпеки та запобігання корупції Маріупольської міської ради Г.В. Березун, директор департаменту у справах дітей, сім'ї та молоді Маріупольської міської ради Н.М. Астаніна. Своє бачення чинників формування соціальної безпеки, таких як – довіра, соціальний капітал і громадський активізм, презентувала керівник Регіонального центру навчання та розвитку ГО «Фонд розвитку Маріуполя» У.Д. Токарева. На важливості ролі громадського активізму у подоланні проблем ВПО в Україні наголосила у своєму виступі завідувач кафедри соціології управління ДонДУУ, кандидат історичних наук, доцент Н.О. Никифоренко. Також на Круглому столі йшлося про досвід країн Євросоюзу щодо організації системи соціальної роботи (виступ кандидата педагогічних наук, доцента В.І. Николаєвої) та про євроатлатничну інтеграцію України як чинник національної безпеки (старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін, член Кафедри Жана Моне А.Р. Никифоренко). Наприкінці Круглого столу його учасникам було презентовано результати роботи Кафедри Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування» у сфері дослідження європейської соціальної політики, озвучені актуальні грантові пропозиції щодо реалізації проектів з соціальної безпеки. За результатами роботи Круглого столу видано збірник тез