Протягом 3 та 4 жовтня 2017 р. Донецьким державним університетом управління було організовано та проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку», яку було приурочено до 25-річного ювілею Донецького державного університету управління. Співорганізаторами конференції, окрім Донецького державного університету управління, виступили Міністерство освіти і науки України, Донецька обласна державна адміністрація, Маріупольська міська рада, ГО «Фонд розвитку Маріуполя», Європейський Інститут Післядипломної Освіти (EIDV), Східноєвропейське Агентство Розвитку (EEDA), Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Асоціація «Український логістичний альянс», Асоціація Агенцій Регіонального Розвитку України, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Краківський технологічний університет імені Тадеуша Костюшко. Загальна кількість учасників склала 185 осіб, серед яких представники таких країн, як Греція, Словацька Республіка, Польща. Тези доповідей надіслали учасники з Києва, Харкова, Тернополя, Івано-Франківська, Львова, Вінниці, Чернігова, Одеси, Кривого Рогу, Луганська, Донецької області, в т.ч. Покровська, Сєвєродонецька, Краматорська, зокрема, таких вищих навчальних закладів та наукових установ: Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; Національна академія Національної гвардії України; Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Національна академія державного управління при Президентові України; Тернопільський національний економічний університет; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Чернігівський національний технологічний університет; ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»; Маріупольський державний університет; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; Київський національний торговельно-економічний університет; ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ; Донецький юридичний інститут МВС України; Донецький національний університет імені Василя Стуса; НУ «Одеська юридична академія»; Національна академія внутрішніх справ; Київський національний університет культури і мистецтв; Київський університет імені Бориса Грінченка; Національний авіаційний університет, м. Київ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; Луганський національний університет ім. Т. Шевченка; Львівський національний університет імені Івана Франка; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Київський університет ринкових відносин; Донецький національний медичний університет; Азовський морський інститут національного університету «Одеська морська академія»; ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»; Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; Державний університет телекомунікацій; Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця.  Також серед учасників конференції були присутні представники Донецької обласної державної адміністрації, Маріупольської міської ради, Державної фіскальної служби, приватного бізнесу, громадських організацій і т.д. Пленарне засідання проводилось у конференц-залі готелю «Посейдон» 3 жовтня 2017 р. з 10:30 до 12:00. З привітальним словом до учасників конференції звернулась ректор Донецького державного університету управління д.держ.упр., професор Світлана Феліксівна Марова, яка зазначила, що проблематика конференції є не тільки актуальною, але й нагальною в умовах реформування вітчизняної системи державного управління, а також євроінтеграційного курсу країни, саме тому об’єднання науковців, практиків, представників органів влади та міжнародних партнерів на одному майданчику для обговорення шляхів та механізмів стратегічного розвитку України є найбільш дієвим та конструктивним засобом вироблення рішень та конкретних пропозицій в рамках проблемного поля. До того ж у Маріуполі така тематика на такому рівні розглядається нами вперше. Також з привітаннями виступили:

  • Генеральний консул Греції в Маріуполі Елені Георгопулу;
  • директор Європейського інституту післядипломної освіти, Східноєвропейського агентства розвитку Йозеф Затько;
  • директор Ради Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти Горохова Людмила Петрівна.

З доповідями на пленарному засіданні виступили:

  • перший заступник міського голови м. Маріуполь Голтвенко Олександр Валерійович;
  • виконавчий директор Фонду розвитку м. Маріуполя Ломакіна Тетяна Анатоліївна;
  • завідувач відділу з міжнародних зв’язків Донецького державного університету управління Сікорська Ірина Миколаївна;
  • перший заступник начальника Головного управління ДФС у Донецькій області Долозіна Ірина Леонідівна;
  • начальник відділу з питань екології та енергоменеджменту Маріупольської міської ради Казаку Сергій Вікторович.

Засідання секцій відбулось 4 жовтня, де було заслухано та обговорено доповіді науковців, практиків, аспірантів, ухвалено резолюцію та вручено сертифікати учасникам конференції. програма конференції матеріали конференції