В Донецькому державному університеті управління на базі кафедри управління персоналом та економіки підприємства протягом травня проводилась Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції «Соціально-економічні проблеми сучасності». Проблематика конференції викликала значний інтерес серед наукової спільноти. Так, у роботі конференції взяли участь 145 дослідників, які представляють 37 вищих навчальних закладів зі всієї України: Азовський морський інститут НУ «ОМА», ДВНЗ «Ужгородський національний університет», ДВНЗ «Університет банківської справи» Черкаський навчально-науковий інститут, Державна установа «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України», Донбаський державний технічний університет, Донецький національний технічний університет, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», Запорізький національний університет, Івано-Франківський національний технічний  університет нафти і газу, Комунальний вищий навчальний заклад «Інститут підприємництва «Стратегія» Дніпропетровської обласної ради», Комунальний вищий навчальний заклад «ІП «Стратегія» ДОР», Криворізький економічний інститут Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Луцький національний технічний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Мукачівський державний університет, Навчально-науковий Інститут права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної Академії управління персоналом, Науково-дослідний центр митної справи Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України, Національна академія державного управління при Президентові України, Національний авіаційний університет (м. Київ), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний транспортний університет, Національний Університет «Львівська політехніка», Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія» (м. Жовті Води), Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка (м. Полтава), Сумський державний університет, Університет економіки та права «КРОК», Харківський державний університет харчування та торгівлі, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Херсонський національний технічний університет, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного  торговельно-економічного університету, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу, Тернопільський національний економічний університет. В рамках дискусій у секціях учасниками конференції було розглянуто нагальні питання управління виробництвом та бізнес-адміністрування; управління персоналом, економіки праці та демографії; фінансів, грошового обігу та кредиту; економіки підприємства та галузей господарства. З матеріалами конференції та резолюцією можна ознайомитись за посиланням. Резолюция Матеріали конференції