26 квітня 2019 року на базі Донецького державного університету управління відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Процеси формування в Україні громадянського суспільства та політичної нації». Її організаторами виступили Міністерство освіти і науки України, ДонДУУ, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ).

Для участі в Конференції свої роботи подали 70 науковців, викладачів, студентів, громадських активістів, які представляють 20 закладів вищої освіти та 15 організацій з 11 областей України та міста Києва.

Учасників і гостей Конференції привітали: ректор ДонДУУ, доктор наук з державного управління, професор Світлана Марова, декан факультету права і соціального управління ДонДУУ, кандидат наук з державного управління, доцент Денис Тарасенко.

На конференції обговорювалася проблематика гуманітарної політики, громадянського суспільства та націєтворення; функціонування інститутів громадянського суспільства; опору збройній агресії РФ як чинника розвитку громадянського суспільства та націєтворення в Україні.

Відповідно до програми конференції робота заходу проводилася у форматі дискусійного кола «Громадянське суспільство та націєтворення в Україні: виклики, ризики, перспективи» та секційних засідань.

За результатами конференції було ухвалено резолюцію, учасники отримали сертифікати.

збірник матеріалів конференції >