4-8 жовтня, в рамках реалізації Програми академічної мобільності Erasmus +, директор Центру міжнародного співробітництва  Ірина Сікорська, завідувач кафедри туризму, професор Андрій Стойка, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Наталя Никифоренко, пройшли стажування в Університеті Генуї (Італія). 

 

Програма стажування була насиченою й стосувалась тематики освіти протягом життя, відповідно до профілю діяльності приймаючого структурного підрозділу, яким виступив Department Education SciencesDISFOR. Провідні професори Університету Генуї  -  Dr. Franko Bochicehio, Dr. Diana Spulber, Dr. RobertoPeccenini, Dr. Andrea Minghi, ознайомили учасників програми стажування з особливостями розбудови системи освіти, принципами організації управління освітньою сферою в Італії. 

Значна увага була приділена проєктній діяльності університетів, міжнародній співпраці, взаємодії з громадським сектором, питанням інклюзії - інтеграції  мігрантів засобами освіти, освітнім програмам для осіб "третього віку", а також - колаборації формальної, неформальної та інформальної освіти при підготовці та перепідготовці кадрів у галузі публічного управління. 

Локаціями стажування виступали старовинні корпуси Університету Генуї - архітектурні шедеври XVIIстоліття, що створювало неповторну атмосферу поєднання традицій та інновацій  у навчанні.  

 

Під час обговорення широкого спектру питань, пов'язаних з мотивацією дорослих до освітньої діяльності, педагогікою партнерства та андрогогікою, професійним та гендерним дисбалансом на ринку праці, фандрайзинговою діяльністю при запровадженні магістерських програм, соціологічним забезпеченням проєктів для місцевих громад, проводились паралелі між італійськими та українськими освітніми реаліями, визначались можливості імплементації досвіду Університету Генуї в освіту дорослих в  Україні. 

Професор Андрій Стойка презентував італійським колегам успішний досвід діяльності Університету третього віку ДонДУУ, досвід запровадження нових магістерських програм «Врегулювання конфліктів і медіація», «Управління територіальною громадою».    

У позанавчальний час учасники програми стажування досліджували міський простір Генуї, аби на власні очі переконатися в дієвості  італійської соціальної політики щодо забезпечення вимог універсального дизайну, мобільності населення з особливими потребами, гарантій безпеки, принципів мультикультуралізму, практик організації дозвілля містян різного віку. 

 

 

Команда Донецького державного університету управління щиро вдячна італійським колегам за теплий прийом, обмін досвідом та ідеями, натхнення до подальшого професійного розвитку!