9 жовтня 2020 року в Донецькому державному університеті управління в межах проєкту «Відкритий освітній простір для студентів і громади» відбулась  Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку».

Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Донецький державний університет управління, Донецька обласна державна адміністрація, Маріупольська міська рада, ГО «Фонд розвитку Маріуполя», Аріельський університет, Ізраїль, Європейський інститут післядипломної освіти (EIDV), Словацька Республіка, Дунайський інститут національного університету «Одеська морська академія», Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Європейський соціально-технічний університет (EUST), Республіка Польща, Вища школа економіки та гуманітаристики (WSEH), Республіка Польща, Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки «Spacetime» та Бердянський державний педагогічний університет.

Через карантинні обмеження цьогорічна конференція пройшла в онлайн форматі. Метою вже четвертої конференції є формування конструктивного діалогу між органами державної та місцевої влади, науковою спільнотою та практиками щодо проблем формування стратегічного потенціалу державного та територіального розвитку та пошук шляхів їх вирішення.

Із вітальним словом до учасників звернулась Світлана Марова – ректор Донецького державного університету управління. Вона зауважила, що тема конференції є дуже актуальною, враховуючи усі дестабілізуючі фактори нашого сьогодення.

«Стратегічний розвиток регіонів передбачає, що люди мають викладати свої думки, розповідати про те, як вони хочуть і будуть жити у своїх регіонах. Симбіоз думок науковців, практиків, молоді має дати позитивний результат до якого всі ми прагнемо» Світлана Марова, ректор ДонДУУ.

До привітань приєдналася Ксенія Сухова  – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради м. Маріуполь. Пані Ксенія зазначила, що конференція – це можливість для обміну думками, що може допомогти стрімко розвиватися нашій країні з оглядом на євроінтеграційний курс, який ми обрали.

З привітанням також виступили директор Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія» Валентин Чимшир, перший проректор Бердянського державного педагогічного університету Ольга Гуренко, директор Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти Людмила Горохова, професор кафедри теорії та практики управління НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Наталія Ткачова та доктор економіки Аріельського університету (Ізраїль) Ігор Должанський

У роботі конференції взяли участь понад 35 докторів наук та загалом понад 160 науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, здобувачів наукових ступенів, державних службовців, представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з Києва, Харкова, Чернігова, Запоріжжя, Одеси, Дніпра, Львова, Тернополя, Покровська, Краматорська, Полтави, Івано-Франківська, Сум, Бердянська та Маріуполя, а також з Польщі, Словаччини, Ізраїлю. Конференція поєднала наукову спільноту 38 закладів вищої освіти та наукових установ України. Загалом було проведено роботу y пленарному засіданні та у 7 секціях.

Першою на пленарному засіданні мала честь виступити Наталя Никифоренко, кандидат історичних наук, доцент, завідувачка кафедри соціології управління Донецького державного університету управління. Пані Наталя презентувала досвід запровадження студентоцентрованого навчання і викладання в ДонДУУ як базового стандарту забезпечення якості освіти ESG та розповіла про перспективи такого навчання. Вона зазначила, що студентоцентроване навчання закладено у Законі України "Про вищу освіту" і це відповідає розумінню, що закладено в стандартах та рекомендаціях забезпечення якості освіти європейського простору. Наталя Олексіївна представила результати соціологічного опитування, що було проведено під час реалізації проєкту EduSpace щодо очікувань потенційних відвідувачів цього простору. Особливу увагу вона приділила результатам опитування щодо готовності студентів брати участь у роботі студентського самоврядуванні у рамках партнерства студентів та адміністрації ЗВО. Із повним звітом про дослідження можна ознайомитися за посиланням.

У продовження пленарного засідання конференції також було розглянуто деякі проблеми протидії економічним злочинам в умовах глобалізації (на прикладі кейсу Приватбанку), про які розповів Дмитро Каменський, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного університету. Дуже актуальною та цікавою інформацією для промислового Маріуполю щодо трендів та досвіду "зеленого" будівництва в Ізраїлі поділився Ігор Должанський.

Про місцеві вибори за новим Виборчим кодексом України, як механізм кадрової політики та територіального розвитку розповів доктор наук з державного управління, доцент, перший проректор Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, депутат Полтавської обласної ради Петро Ворона. Питання нелегальної міграції через навчання розкрила Руслана Мартьянова, начальник відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області. 

Світлана Верительник, старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування Донецького державного університету управління представила своє дослідження на тему «Краудтехнології як інструменти стимулювання фінансового забезпечення розвитку територіальних громад». Завершальним виступом на пленарному засіданні стала доповідь аспірантки ДонДУУ Олени Кравченко щодо концепції хмарного інформаційного простору виконавчих органів державної влади Донецької області.

Після перерви роботу конференції було продовжено в таких секціях:

  • Сталий стратегічний розвиток економіки в умовах глобалізаційних змін;
  • Правове забезпечення державного та територіального розвитку в умовах трансформаційних перетворень;
  • Тенденції та перспективи державно-територіального розвитку в умовах війни: соціально-гуманітарний вимір;
  • Європейська інтеграція як стратегічний вектор розвитку соціально-економічної системи та зовнішніх зв’язків України;
  • Особливості та перспективи розвитку сучасного менеджменту та бізнес-середовища;
  • Розвиток транспорту в умовах євроінтеграції державних транспортних систем;
  • Перспективи взаємодії університету, бізнесу та влади із забезпечення якості вищої освіти.

За поданими матеріалами готується електронний збірник тез з актуальної проблематики, присвяченої дослідженню стратегічного потенціалу державного та територіального розвитку.

З програмою конференції можна ознайомитись за посиланням.

Матеріали конференції доступні за посиланням.