Вітаємо переможця Панга Геннадія (КН-17) та його керівника, д.е.н., професора Дмитра Солоху (кафедра екологічного менеджменту) з зайнятим ІІ місцем у турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент природоохоронної діяльності» у 2019/2020 навчальному році. Ця перемога є ще одним кроком ДонДУУ в напрямку підвищення ефективності екологічної безпеки та сталого розвитку України. Дослідження останніх 2-х років матеріалізувалися у перемогу, визнану широким колом наукової спільноти, а все це реалізовано завдяки ректору ДонДУУ, д.держ.упр., професору Світлані Маровій. Ще раз вітаємо та бажаємо подальших успіхів. Студрада та факультет економіки ДонДУУ