12-16 листопада, в рамках реалізації другої стадії проєкту Еразмус+ «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду», представники проєктної команди  ДонДУУ в якості експертів взяли участь у оцінці освітньої програми «Перекладацька справа» Казахського університету міжнародних відносин та світових мов імені Абилай хана (м. Алмати, Казахстан), який є членом консорціуму з реалізації проєкту. Казахські колеги презентували партнерам з Румунії, Бельгії, Швеції, Латвії, Болгарії та України свою систему внутрішньої оцінки якості освітніх програм, розроблену й запроваджену з врахуванням стандартів ESG та досвіду їх імплементації європейськими вишами, дослідженому на першій стадії проєкту EDUQAS. Процедура оцінки експертами проєкту організаційного механізму забезпечення якості освіти в Університеті імені Абилай хана включала в себе не лише вивчення змісту діяльності підрозділів контролю якості та офіційної документації, а й активне спілкування з представниками адміністрації вишу, викладачами, студентами, зовнішніми стейкхолдерами – роботодавцями, представниками муніципалітету та акредитаційних агенцій. В запропонованих експертами рекомендаціях щодо вдосконалення системи внутрішньої оцінки якості освіти особливу увагу було приділено інформаційній складовій, моніторинговим показникам якості, зростанню ролі студентів в оцінці та вдосконаленні освітніх програм. Проект передбачає, що така комплексна оцінка буде проводитись у всіх партнерських університетах з України та Казахстану. Ми очікуємо на візит до ДонДУУ експертів з європейських країн, України та Казахстану в лютому 2020 року. Докладно обговорити міжнародний досвід формування культури якості вищої освіти учасники проєкту EDUQASзмогли на Міжнародній науково-практичній конференції «Просування ефективних практик культури якості у вищій освіті: бенчмаркінг та пошук резервів».