12 квітня 2019 року кафедрою філософії та соціології Маріупольського державного університету за сприяння Донецького відділення Соціологічної асоціації України в Маріуполі було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Міжкультурна комунікація і глобалізаційні процеси у соціологічному вимірі», в якій представники кафедри соціології управління Донецького державного університету управління прийняли активну участь. В конференції взяли очну участь близько 50 викладачів та студентів семи закладів вищої освіти з Харкова, Полтави, Запоріжжя, Маріуполя. На пленарному засіданні, за головування доктора соціологічних наук, професора, завідувача кафедри філософії та соціології Маріупольського державного університету, голови ДВСАУ, Богдана Слющинського, з доповідями виступили: - доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та політології Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Олена Клименко – «Викривлення моделей комунікації внаслідок нетипового перебігу дитинства у дітей Донбасу»; - кандидат історичних наук, доцент, завідувачка кафедри соціології управління Донецького державного університету управління Наталя Никифоренко – «Досвід вивчення міжкультурної комунікації в Україні» ; - кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Ірина Суровцева – «Практики соціальної роботи у мультикультурному середовищі». Під час роботи секцій було розглянуто широкий спектр питань щодо розвитку понятійного апарату соціології міжкультурної комунікації; соціологічних традицій дослідження міжкультурної комунікації; сучасних крос-культурних досліджень; а також – методологічні, соціальні та психологічні аспекти міжкультурної комунікації; проблематика міжетнічної взаємодії. На секційних обговореннях магістранти-соціологи ДонДУУ разом з науковими керівниками змогли провести апробацію результатів своїх досліджень: - Валентина Николаєва, Андрій Кісіль – «Медійні реалії становлення сучасного інформаційного суспільства: культурна трансформація»; - Микола Чаплик, Владислав Швед – «Кібербезпека та кіберзлочинність у крос-культурному вимірі (на матеріалах соціологічного опитування серед студентів Університету Салерно (Італія) та ДонДУУ (Україна)). Збірка матеріалів конференції готується до друку.