10-11 жовтня відбулися засідання спеціалізованої вченої ради Д 11.107.01 по проведенню захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління, на яких було проведено захист  дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління Островим Олексієм Володимировичем на тему "Формування державної політики забезпечення кібернетичної безпеки в Україні", Нерсесовим Вадимом Рафаельовичем на тему "Удосконалення механізмів державного управління об’єктами інтелектуальної власності", Лісютіним Антоном Ігоровичем на тему "Розвиток механізму державного регулювання легкої промисловості в Україні" за спеціальністю 25.00.02 механізми державного управління.