В Донецькому державному університеті управління забезпечуються умови для утворення спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій осіб, які здобувають ступінь доктора філософії з економіки, менеджменту, публічного управління та адміністрування

Спеціалізована вчена рада ДФ 11.107.001
До захисту прийнято дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Голтвенка Олександра Валерійовича.

Тема дисертації: «Публічне управління інноваційним розвитком приморських територій: соціо-еколого-економічний аспект» (074 Публічне управління та адміністрування).

Науковий керівник: Марова Світлана Феліксівна, д.держ.упр., професор, ректор Донецького державного університету управління.

Захист дисертації відбудеться 23 грудня 2020 року о 12:00 у Донецькому державному університеті управління за адресою: м. Маріуполь, вул. Карпинського, 58, ауд. 206