Аспірантура

Кумачова Аліна Сергіївна
Кумачова Аліна Сергіївна завідувачка аспірантурою, кандидат наук з державного управління

Прагнення до переосмислення проблем сучасності потребує набуття компетентностей, необхідних для виконання незалежних досліджень на професійному рівні, що дозволить продовжувати кар’єру у якості високо кваліфікованого фахівця-експерта, який має науковий ступінь з відповідної спеціальності. Саме такі фахівці уособлюють науковий потенціал нашої країни, саме таких фахівців та управлінців готують в аспірантурі ДонДУУ.

Відповідні чотирирічні освітньо-наукові програми підготовки здобувачів ступеня доктора філософії в ДонДУУ передбачають:

  • поєднання сучасних теоретико-концептуальних та методичних підходів навчання
  • міждисциплінарний підхід, що дозволяє виходити за межі традиційних дисциплін
  • фокус на розвитку навичок всебічного критичного аналізу сучасних глобальних проблем
  • дотримання індивідуальної навчальної траєкторії та дослідницьких інтересів кожного здобувача
  • потужні наукові школи* та запрошені науково-педагогічні працівники й фахівці-практики для забезпечення якісних наукових досліджень
  • широке залучення партнерів Університету до участі у реалізації освітньо-наукових програм
  • можливість участі у міжнародних програмах академічної мобільності
  • доступ до інфраструктурних, технічних та інших ресурсів Університету для проведення якісних досліджень
  • оптимізований процес навчання, баланс часу навчання та дослідницької діяльності
  • постійне вдосконалення та розвиток з метою підвищення якості освітніх послуг

З моменту відкриття аспірантури в ДонДУУ у 1994 році навчання в аспірантурі та докторантурі пройшли понад 1400 осіб

Для вступу до аспірантури ДонДУУ дивіться деталі

Освітньо-наукові програми
Контакти
Телефон
Електронна адреса
Зворотній зв'язок
Залишилися питання чи не знайшли необхідної інформації?