У даному розділі ми зібрали публічну інформацію з різних напрямків діяльності університету. Це статутні документи, внутрішні положення та порядки, звіти, інформація про тендери та їх результати, конкурси, т.і.
Донецький державний університет управління  відкритий до громади, тому якщо Ви не знайшли інформацію що Вас цікавить, будь ласка, надішліть запит на  info@inbox.dsum.edu.ua

Положення та порядки
.pdf Положення про академічну доброчесність у ДонДУУ .pdf Положення про дистанційне навчання .pdf Положення про індивідуальний навчальний план студента у ДонДУУ .pdf Положення про куратора академічної групи .pdf Положення про організацію навчального процесу студентів за індивідуальним графіком у ДонДУУ 1 .pdf Положення про організацію самостійної роботи студентів .pdf Положення про організацію та проведення комплексних контрольних робіт у ДонДУУ .pdf Положення про оцінювання знань студентів ДонДУУ .pdf Положення про переведення студента зі зміною фінансування .pdf Положення про планування та облік робот науково педагогічних працівників у ДонДУУ 1 .pdf Положення про порядок виготовлення диплому .pdf Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення 2019 .pdf Положення про порядок обліку медичних довідок що засвідчують тимчасову непрацездатність здобувачів вищої освіти .pdf Положення про практику .pdf Положення про проведення атестації осіб які претендують на вступ на державну службу .pdf Положення про стипендіальне забезпечення ДонДУУ .pdf Порядок видачі дипломів .pdf Порядок виплати соціальних стипендій .pdf Правила призначення академічних стипендій .pdf Про проектні групи та групи забезпечення спеціальності з розроблення і супроводження освітніх програм у ДонДУУ .pdf Тимчасове положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДонДУУ .PDF Положення про відділ кадрів .PDF Положення про організаційний відділ .PDF Положення про планово-фінансовий відділ .PDF Положення про редакційно-видавничний відділ .PDF Типове положення про кафедру ДонДУУ .PDF Типове положення про факультет ДонДУУ .PDF Положення про Центр безперервної професійної освіти .PDF Положення про бібліотеку .PDF Положення про бухгалтерську службу .PDF Положення про відділ аспірантури .PDF Положення про відділ вихової роботи .pdf Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії .pdf Положення про розроблення, затвердження моніторинг перегляд та закриття освітніх програм .pdf Положення про систему забезпечення якості вищої освіти у донецькому державному університеті управління .pdf Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань студентів .pdf Положення про врегулювання конфліктних ситуацій .pdf Положення про навчальний відділ ДонДУУ .pdf Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній та інформальній освіті .pdf Положення про організацію освітнього процесу .pdf Положення про підготовку докторів філософії 2019