У даному розділі ми зібрали публічну інформацію з різних напрямків діяльності університету. Це статутні документи, внутрішні положення та порядки, звіти, інформація про тендери та їх результати, конкурси, т.і.
Донецький державний університет управління  відкритий до громади, тому якщо Ви не знайшли інформацію що Вас цікавить, будь ласка, надішліть запит на  info@inbox.dsum.edu.ua

Положення та Порядки
.pdf Інструкція щодо планування та розподілу обсягів навчального навантаження науково педагогічних працівників кафедр у 2017-2018н.р. .pdf Положення про академічну доброчесність у ДонДУУ .pdf Положення про дистанційне навчання .pdf Положення про екзаменаційну комісію .pdf Положення про індивідуальний навчальний план студента у ДонДУУ .pdf Положення про куратора академічної групи .pdf Положення про організацію навчального процесу студентів за індивідуальним графіком у ДонДУУ 1 .pdf Положення про організацію самостійної роботи студентів .pdf Положення про організацію та проведення комплексних контрольних робіт у ДонДУУ .pdf Положення про освіті програми і навчальні плани .pdf Положення про освітній процес .pdf Положення про оцінювання знань студентів ДонДУУ .pdf Положення про переведення студента зі зміною фінансування .pdf Положення про планування та облік робот науково педагогічних працівників у ДонДУУ 1 .pdf Положення про порядок виготовлення диплому .pdf Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення 2019 .pdf Положення про порядок обліку медичних довідок що засвідчують тимчасову непрацездатність здобувачів вищої освіти .pdf Положення про порядок створення та організації роботи екзаменаційної комісії .pdf Положення про практику .pdf Положення про проведення атестації осіб які претендують на вступ на державну службу .pdf Положення про систему забезпечення якості вищої освіти .pdf Положення про стипендіальне забезпечення ДонДУУ .pdf Порядок видачі дипломів .pdf Порядок виплати соціальних стипендій .pdf Правила призначення академічних стипендій .pdf Про освіті програми і навчальні плани .pdf Про проектні групи та групи забезпечення спеціальності з розроблення і супроводження освітніх програм у ДонДУУ .pdf Тимчасове положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДонДУУ