Система забезпечення якості освіти в Донецькому держаному університеті управління грунтується на принципах викладених в “Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)» Ухвалено Міністерською конференцією в Єревані, 14-15 травня 2015 р.

Координує цю діяльність

Відділ якості освіти

Метою діяльності Відділу є формування в ДонДУУ культури якості освіти та забезпечення безперервної системи удосконалення навчальних програм

Основні задачі відділу:

 • забезпечення проведення раз на два роки моніторингу якості освітніх послуг ДонДУУ (в цілому університетом та кожної навчальної програми окремо);
 • формування експертних груп з моніторингу якості освіти;
 • залучення до груп основних стейкхолдерів регіону;
 • організаційна та методична допомога в роботі експертів;
 • на підставі висновку експертної групи, підготовка, затвердження та контроль за реалізацією рекомендацій щодо підвищення якості навчальних програм;
 • інформування академічного середовища університету про результати внутрішнього моніторингу та рекомендації щодо підвищення якості освітніх послуг;
 • організація та методичне забезпечення зовнішньої оцінки якості освіти (ліцензування та акредитація університету та окремих навчальних програм);
 • координація роботи структурних підрозділів університету з питань якості освітнього процесу;
 • вивчення та узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду з питань моніторингу якості освіти;
 • забезпечення функціонування сторінки відділу на сайті ДонДУУ тамодулю для внутрішнього користування співробітниками ДонДУУ;
 • формування культури якості освіти серед ПВС та адміністративних співробітників ДонДУУ.

 

Відділ створено в ДонДУУ у січні 2019 року в ході реалізації міжнародного проекту за програмою ERASMUS + «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО» (EDUQAS). Мета проекту полягає у впровадженні системи забезпечення якості освіти шляхом розробки ефективних внутрішніх стандартів якості. Внутрішня система контролю якості має ґрунтуватися на аналізі потреб і можливостей казахських та українських ЗВО, досвіді та кращих практиках забезпечення якості в Болонському процесі. Більше інформації щодо реалізації проекту доступно  http://eduqas.dsum.edu.ua/

Проведена пілотна оцінка освітніх програм "Туризм" та "Врегулювання конфліктів і медіація" дозволили розробити механізм оновлення освітніх програм задля забезпечення їх постійного вдосконалення