Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів

 

тривалість проекту: 15 листопада 2019 – 14 листопада 2022

програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 962 519 €

цільова група: працівники Міністерства освіти і науки України, відповідальні за національну стратегію вищої освіти; керівники закладів вищої освіти; науково-педагогічні та адміністративні працівники закладів вищої освіти; працівники Національного агентства кваліфікацій; особи, що зацікавлені у визнанні кваліфікацій (студенти, особи, що навчаються впродовж життя і т.д.); інші стейкхолдери неакадемічної сфери.

сайт проєкту - лінк

сайт реалізації проєкту в ДонДУУ - лінк

сторінка проєкту в Facebook - лінк
 

мета та завдання проекту:

мета проекту полягає у посиленні ролі сектора вищої освіти у суспільстві шляхом підтримки розвитку системи визнання в Україні.

конкретні цілі проекту:

 • розроблення, створення та апробація методології визнання, сумісної з Національною рамкою кваліфікацій;
 • розвиток людських ресурсів (кадрів) для визнання;
 • створення платформи для підтримки визнання.

напрями діяльності за проектом:

 • аналіз існуючих стандартів та методологій;
 • розроблення методології визнання;
 • розроблення та імплементація системи підготовки;
 • створення центрів визнання в українських ЗВО-партнерах;
 • менеджмент якості;
 • розповсюдження результатів проекту;
 • управління проектом.

очікувані результати:

 • керівництво з визнання з рекомендаціями щодо політики;
 • настанови з якості для внутрішнього забезпечення якості;
 • центри підготовки в ЗВО-партнерах;
 • підготовлені адміністративні та академічні працівники;
 • центри визнання та Платформа підтримки визнання.

партнерство:

 • Варшавська школа економіки, Польща
 • Політехнічний інститут Коїмбра, Португалія
 • Національний університет Ірландії, Корк, Ірландія
 • Естонське агентство кваліфікацій, Естонія
 • Талліннський університет прикладних наук, Естонія
 • Національний університет «Одеська морська академія», Україна
 • Херсонський технічний університет, Україна
 • Сумський державний університет, Україна
 • Національний лісотехнічний університет, Україна
 • Донецький державний університет управління, Україна
 • Федерація роботодавців України, Україна
 • Міністерство освіти та науки України, Україна

контакти:

координатор проєкту в ДонДУУ:
Андрій Стойка
+380 50 3266266
andreystoyka@dsum.edu.ua