Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад
 

Програма «Підтримка ЄС переміщеним закладам вищої освіти на сході Україні»
Грантова угода № 2020/415-429

Партнери Проєкту:

 • Інститут вищої освіти НАПН України – координатор Проєкту
 • Донецький державний університет управління (м. Маріуполь);
 • Луганський національний аграрний університет (м. Старобільськ);
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)
 • Британська Рада в Україні

Історія партнерства

У 2016-2019 роках Британська Рада впроваджує Програму розвитку лідерського потенціалу університетів України у  партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України та Фундацією лідерства для вищої освіти (Велика Британія), за підтримки Міністерства освіти і науки України. Донецький державний університет управління, Луганський національний аграрний університет,
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля – учасники Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України. Успішний досвід участі у Програмі зазначених переміщених університетів засвідчив наявність у них лідерського потенціалу та волі рухатися вперед. Після оголошення у 2018 році конкурсу «Підтримка ЄС переміщеним закладам вищої освіти на сході України» партнери об’єднали зусилля для підготовки проєктної заявки.


 

Мета Проєкту – підвищити привабливість та конкурентоспроможність переміщених університетів шляхом:

 • посилення їх інституційної спроможності;
 • розбудови ефективного врядування;
 • вдосконалення викладання і навчання;
 • та розвитку інтернаціоналізації.

Цілі Проєкту:

 • Вдосконалити інфраструктуру переміщених університетів задля надання якісної освіти та динамічного залучення громад.
 • Посилити інституційний потенціал переміщених університетів через розвиток спроможності їх керівництва, персоналу і студентів краще відповідати на виклики, що постають перед університетами, місцевими громадами та Донецькою і Луганською областями.
 • Підвищити соціальну відповідальність переміщених університетів через залучення академічної спільноти до розв’язання соціальних, економічних, екологічних культурних та інших проблем.

Цільовими групами Проєкту виступають студенти та персонал переміщених університетів (далі – Університети), місцеві громади і бізнес Донецької та Луганської областей.

Очікувані результати:

 • Покращена інфраструктура Університетів, що сприяє реалізації інноваційного управління та викладання, що базується на партнерстві.
 • Покращена компетентність персоналу та студентів Університетів, що дозволяє їм забезпечити ефективне врядування, вдосконалити викладання і навчання та посилити інтернаціоналізацію.
 • Оновлені стратегії інституційного розвитку Університетів запроваджені у практику та наявні у доступі для внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів.
 • Якість вищої освіти в Університетах підвищена завдяки модернізації освітніх програм та їх адаптації до сучасних викликів і потреб місцевих громад, вдосконаленню викладання і навчання, утвердженню ефективного врядування та розвитку інтернаціоналізації
 • Активна роль та сильний вплив персоналу і студентів на реалізацію стратегій інституційного розвитку Університетів, ефективність університетського врядування, вдосконалення викладання і навчання, та розвиток інтернаціоналізації.
 • Посилена співпраця між Університетами та місцевими громадами і внесок у соціальне та економічне відновлення завдяки використанню ресурсів та результатів Проєкту та розширенню спектру послуг для різних категорій стейкхолдерів.

Досягнення цілей та результатів Проєкту здійснюється через виконання відповідних робіт, серед яких, зокрема:

 • Проведення інституційного аудиту в Університетах.
 • Візит до ЗВО Великої Британії.
 • Створення коворкінг-зон в Університетах.
 • Проведення тренінгів для персоналу та студентів Університетів.
 • Оновлення / розроблення стратегій розвитку Університетів.
 • Розроблення та пілотування оновлених / нових навчальних дисциплін.
 • Оновлення внутрішніх систем забезпечення якості освіти.
 • Мультиплікація нових знань і навичок.
 • Розвиток англомовної компетентності академічного персоналу.
 • Підтримка студентських послуг.
 • Надання освітніх послуг громадам.
 • Систематизація і поширення кращих практик.

 

НОВИНИ ПРОЄКТУ

 

Студентське самоврядування на тренінгу від Британської ради

Представники студентського самоврядування Університету управління взяли активну участь у тренінгу від Британської ради в Україні, який тривав з 12 по 16 липня в Києві. 

 

 

Британська рада проводить тренінг для студентського активу Університету управління

З 12 до 16 липня в Києві в межах грантового проєкту "Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад" (REDU) проходить тренінг для студентського самоврядування трьох українських університетів. Тренінг проводить партнер проєкту - Британська Рада в Україні.

 

 

Навчаємось, щоб навчати краще

У період з 23 по 30 червня відбувалась перша хвиля тренінгів для викладачів англійської мови у рамках проєкту Reinventing Displaced Universities (REDU). Проєкт реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу.

 

 

REDU: Розвиток інституційного потенціалу Університету управління

Команда координатора проєкту – директорка Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, професор Світлана Калашнікова та радниця при дирекції Наталя Шофолова – 23-24 березня відвідали Університет управління та провели серію тренінгів для викладачів і управлінців університету.

 

 

 

Концепція коворкінгу першого корпусу

Вже за декілька місяців перший корпус отримає сучасний хол та відкритий, доступний для всіх соціальний простір, що стане площадкою для ефектиної взаємодії всіх учасників освітнього процесу, а також місцем невеликих заходів. Відтепер, університетський кампус отримає комфотне місце де можна випити кави між заняттями, або поспілкуватися з друзями.

 

 

 

 

Інституційний аудит ДонДУУ

6 листопада 2020 року в межах проєкту «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» (REDU)  відбулось обговорення результатів інституційного аудиту ДонДУУ, який проводили експерти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України Світлана Калашнікова, Олена Оржель та Олена Слюсаренко

 

 

 

 

Презентація проєкту громаді

3 вересня наш університет разом з партнерами презентували громаді міста грантові проєкти, що реалізуються у рамках міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу за програмою «Підтримка ЄС переміщених вищих навчальних закладів на Сході України».

 

 

 

Координаційні збори за проєктом REDU

18-20 серпня 2020 року члени робочої групи з реалізації проєкту «Відродження переміщених університетів: посилення конкурентоспроможності, підтримка громад» (REDU) долучились до перших координаційних зборів консорціуму проєкту та тренінгу з управління проєктом.

 

 

сайт проєкту >контакти:

Андрій Стойка
+380 50 3266266
andreystoyka@dsum.edu.ua